Aby ułatwić comiesięczną czynność wypełniania oświadczeń o używaniu samochodu do celów służbowych powstał program WMK Ryczałty. Program powstał jako projekt Visual Studio 2013 z wykorzystaniem silnika bazodanowego MS SQL Serwer w wersji 2008 lub wyższej. Aby zainstalować program należy najpierw zainstalować bazę https://wmkopr.pl/download/baza-wmkryczalt/ ‎ Jeżeli nie masz zainstalowanego SQL Serwera to zapoznaj się z instrukcją jego instalacji https://wmkopr.pl/instalacja-sql-serwera/

Instrukcja instalacji SQL Serwera i Managment Studio znajduje się również w filmie

Gdy masz zainstalowany SQL Serwer możesz zainstalować pobraną bazę. Instrukcja w filmie:

Następnie pobierz instalator Instalator WMK Ryczałt.

Instalator został przetestowany na stronie https://www.virustotal.com/gui/home/upload

Poniżej instalacja i pierwsze uruchomienie programu