Jak wchodził jednolity plik kontrolny zdecydowałem się wykorzystać darmowe oprogramowanie oferowane przez Ministerstwo Finansów. W arkuszu Excela wpisywało się faktury, zapisywało w csv i konwertowało do xml. Ten xml wysyłało się programem Ministerstwa. Po pewnym czasie napisałem aplikację która zastępowała excela, umożliwiając łatwiejsze generowanie csv. Potem weszły przepisy o centralizacji VAT. Po drobnych modyfikacjach mojego programu służył on jako program do scalania cząstkowych JPK-ów.

Od 1 października wchodzi nowy format JPK_V7M. Powoduje to konieczność znacznych modyfikacji mojego oprogramowania, aby mogło ono generować nowe struktury plików.

Na pewno począwszy od listopada wygenerowanie poprawnej deklaracji i JPK będzie wymagało znacznie więcej uwagi i czasu. Dobre oprogramowanie może być w tym pomocne i może uda się nieco zautomatyzować wypełnianie nowych rubryk.

Baza w trakcie projektowania

Do stworzenia programu używam jak zwykle niezawodnej platformy .net i sql serwera w wersji 2019. Program wymaga dostępu do SQL Serwera 2019 lokalnie lub przez sieć co jest trochę komplikujące instalację, ale korzyści przeważają kłopoty.