Wstęp

W urzędzie w którym pracuję pojawiła się potrzeba usprawnienia naliczania ekwiwalentu dla strażaków OSP za akcje. Aby nie tworzyć aplikacji od podstaw postanowiłem wyposażyć istniejący program WMK Diety w funkcje naliczania ekwiwalentów.

Menu programu WMK Diety

Modernizacja programu polegała na dodaniu trzech przycisków w menu głównym programu. Te przyciski to: “Strażacy”, “Akcje”, “Listy ekwiwalentów”.

Przycisk “Strażacy”

Pod tym przyciskiem zlokalizowany jest interfejs do naniesienia składu jednostek OSP. Program daje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby jednostek OSP.  Obsadę jednostek OSP dodaje się z wspólnej bazy osób programy WMK Diety.

Obsada jednostki OSP

Dla każdego strażaka musi być zdefiniowana data od której należy on do jednostki OSP. Data do może być zdefiniowana, lub pusta co jest równoznaczne z członkostwem bezterminowym.

Przycisk “Akcje”

Po zdefiniowaniu składów jednostek można wprowadzać akcje dla poszczególnych jednostek.

Akcje jednostki OSP

Wprowadza się datę i godzinę początku akcji, oraz datę godzinę końca akcji i stawkę akcji. Program obsługuje dowolną liczbę stawek za akcje. Ponadto do każdej akcji należy przypisać obsadę spośród strażaków dostępnych w jednostce. Czas akcji w minutach jest obliczany automatycznie.

Przycisk “Listy ekwiwalentów”.

Po wprowadzeniu akcji i ich zatwierdzeniu można wygenerować listy wypłat ekwiwalentów.

Listy wypłat

Listy można generować w okresie miesięcznym lub wielokrotności miesiąca np. kwartalnie.  Generowanie listy jest czynnością zautomatyzowaną. Należy tylko podać za jaki okres ma być lista.

Gdy lista jest wygenerowana można podejrzeć z czego składają się poszczególne pozycje listy.

Szczegóły pozycji listy wypłat

Na koniec należy wydrukować listę i przekazać do wypłaty, lub wygenerować plik do bankowości elektronicznej w formacie Elixir.

Wydruk listy wypłat

Listy wypłat ekwiwalentów obsługują potrącenia tak samo jak moduły przeznaczone do naliczania i wypłat diet.

Dodatkowe informacje

Aby zainstalować SQL Server odwiedź stronę https://wmkopr.pl/instalacja-sql-serwera/

Informacje o ekwiwalentach można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/mswia/ekwiwalent-pieniezny-za-udzial-w-dzialaniu-ratowniczym-lub-szkoleniu-pozarniczym-organizowanym-przez-panstwowa-straz-pozarna-lub-gmine