Przy domyślnej konfiguracji, SQL Serwer używa portu TCP 1433 oraz UDP 1434. Aby udostępnić bazy SQL Serwera w sieci, musimy otworzyć te porty na zaporze.

Ponadto, SQL Serwer używa portu dynamicznego, który jest portem TCP z zakresu od 49152 do 65535. Aby odczytać wartość portu dynamicznego, należy wejść do Sql Server Configuration Manager i przejść do SQL Server Network Configuration oraz parametrów TCP/IP dla wybranej instancji. Tam możemy odczytać wartość portu dynamicznego, który również musi być otwarty na zaporze.

SQL Server odczyt dynamic port

W podanym na rysunku przykładzie dynamiczny port ma wartość 49762.

Otwarcie tych trzech portów pozwoli na korzystanie z podstawowych funkcji udostępniania baz SQL Serwera w sieci. W zależności od tego, jakie funkcje SQL Serwera chcemy wykorzystywać, może być konieczne otwarcie innych portów.

Jak skonfigurować SQL Server do pracy w sieci https://wmkopr.pl/konfiguracja-sql-serwer-do-pracy-w-sieci/